Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Kategori Archives: Dernek Kolları

Mart 4, 2016
Mart 4, 2016

Çağdaş kadın modelini ilke edinerek, modern KOSOVA CUMHURİYETİ’nden aldığımız  itici güçle, kadınlarımıza hakettiği saygınlığın kazandırılması ve sürmesinin sağlanması adına Gerçek Derneği Kanatları altında Kadın Dayanışma Kolu olarak birleştik. Birlik ve beraberliğin adını iyi niyet ve güleryüz ile süsledik. Toplumu var eden, şekillendiren başımızın tacı kadınlarımızın bereberliğiyle yol  almaya devam ediyoruz. Yolumuz uzun, ama bu bir engel teşkil etmiyor. Gelecek kuşakları yetiştiren, bu topluma faydalı bir birey olmalarını sağlayan bizler;

anne ve  kadın kimliğimizle hep birlikte, omuz omuza, el ele, gönül birliği ve dayanışması içerisinde gençlerimizle birlikte daha iyi bir geleceğe kucak açmak istiyoruz.  Ülkemiz ile Türkiye ve diğer Balkan Ülkeleri arasında dostluk, barış ve sevgi bağlarını kuvvetlendirerek  tüm bu coğrafyalarda ortak geçmişimize sahip çıkarak bir kültür köprüsü oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu hedefler doğrultusunda,  bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek, yardım kampanyaları organize etmek, ihtiyacı olana, ihtiyacı olduğu yer ve zamanda koşmak, tüm bu platformlarda el birliği, yürek birliği  ile kadının kalkınması; toplumun maddi ve manevi kalkınması için çalışmak, bu konuda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak temel ilkemiz. Nüfusun yarısından çoğunu kadınların oluşturduğu, diğer kısımını da kadınların yetiştirdiği bir gerçeğe karşı toplumumuzda ötelenmiş bir çok kadına güç olabilmek, belirli sonuçlar çıkararak çözüm önerileri geliştirmek; takım çalışması ve toplam kalite anlayışı ile bunları başarabilecek projeler hazırlamak, uygulamak öncelikli hedeflerimiz. Bu temel hedeflerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda belli bir zaman önce çıktığımız yolumuzun açık olmasını diliyorum. Unutmayalım hayat ne kadar paylaşılırsa o kadar güzeldir…

Gerçek KSSD Kadın Dayanışma Kolu Sorumlusu,

Meral Türbedar Aygün

Ekim 21, 2015

Sanatın bir dalı olan sinema’nın günümüzde propaganda ve tanıtım amaçlı toplusal projelerde   etki yaratan gücü vardır. Burada  sinema derken  sanatsal filimlerden, belgesellerden tanıtım filimlerine kadar olan örgüden bahsetmekteyiz.  Günümüzde bir ülkenin, milletin veya ideoloj  ve toplumun taınıtımını yapabilecek en önemli alanlardan biri  Sinema ve Görsel Medyadır.    Sinemanın ve dolaysısı ile görselliğin gücünü kullanarak “Gerçek” derneği olarak toplumumuza hizmet vermek için “Sinema ve Görsel Medya” atölyesini 2015 yılında kurduk. Sinema ve Görsel Medya Atölyesi’nin amacına ulaşmak için yapacağı çalışmalar arasında toplumsal bilinci yaratmak ve güçlendirmek için toplumun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini gösterecek belgesel filimler ve bu değerleri farklı metaforlar ile gösterecek sanatsal filimler yapmak olacak. Sözlü tarih belgeselleri yaparak toplumumuza hizmet vermiş şahsiyetleri en genç bireyimizden en yaşlısına dernekte farklı zamanlarda yapılacak sinema gösterimleri ile
hatırlatılacak. Sinema atölyesinde eğitim alacak gençler bu değerleri ve sosyal sorumlulukları kendileri araştırıp topluma sunacak. Atölyenin diğer bir görevi de toplumumuzun yaşadığı  sosyo-kültürel, politik ve ekonomik vakkaları görsel olarak kayda alıp toplumsal bilinci ve direnişi yaratmak olacaktır.
Sinema Atölyesi ve Görsel Medya Kolu Sorumlusu
Berkant CURİ

Nisan 15, 2010
Nisan 15, 2010

1962 yılında Batı Müziği icra eden “Faks” adıyla bir müzik gurubu kurularak değişik konserler sunmuştur. “Faks” gurubu 80’li yıllara kadar Priştine Radyosu stüdyolarında 20’ye yakın şarkı kayıt etmiştir. Daha geçlerde ise, kuşak kuşak gençler yetişmiş ve o eski üyelerin geleneğini sürdürmüşlerdir.1996 yılında “Bergama” adlı Pop-Rock grubu aynı yolda devam ederek başarılı konserler düzenlemiş ve Priştine Radyosu stüdyolarında 3 şarkı kayıt etmiştir.
Bugün yine genç bir kuşak müzik çalışmalarına devam etmektedir, hem de büyük başarıyla. 2000 yılında kurulan “Gölge” gurubu çok sayıda konser düzenlemiş, çeşitli Rock festivallerde çok başarılı performans göstererek ödüllere layık görülmüştür. Rock Per Rock Festivalinde en iyi yeni grup olarak stüdyolarında 1 şarkı kayıt etmiştir ve 2005 yilinda kadar faliyet gösterdiler. Eski kuşağın varisi olarak Pop-Rock Müzik çalışmalarına yeni değerler derneğimizde faliyet göstermektedir.

 

Nisan 10, 2009
Nisan 10, 2009

Folklor PZ 1996

Gerçek derneğinin adeta bel kemiğini oluşturan “Folklor Gurubu” muhteşem başarılara sahne olmuştur.Konserlerde halk danslarımızın gösterisini  yapan Folklor gurubu kuşak kuşak oyuncular yetiştirmiştir…Her kuşağın ayrı ayrı başarısı var.Onlar başarılarıyla daima  seyirciyi büyülemiştir.Müzik Orkestrası ve Folklor Gurubunun sayesinde yerli ve uluslararası platformda yüzlerce konser düzenlenmiştir.Onlar yalnıız bu topraklarda değil folklormuzun kökeni olan ana ülkemizde bile unutulmayan konserler vermişlerdir.Ayrıca folklorcüler yanında çok başarılı hocalar da yetişmiştir oyuncular arasında…Bugün de o gelenek devam ediyor.Her kuşak oyuncular arasında koreograflar da yetişiyor, ki onlar hemen hemen her yıl yeni kuşaklar yetiştiriyorlar.İşte bu gelenek ve süreklilik sayesinde folklor ekimiz her zaman dernek kollarının en başarılı ekibi olmayı beceriyor

Nisan 10, 2009
Nisan 10, 2009

Yerli yazınımızı sürdürmek amacıyla dernekte bir araya gelen yazar ve ozanlar da başarılı etkinlikler yapmaktadır. Yazın Kolu üyeleri, Kültür ve Sanat dergisi, yazın saatleri, paneller, şiir dinletileri ve başka türlü etkinlikler sürdürmektedirler. Son iki yıldan beri dernek çerçevesinde kitaplar da yayınlanmaya başlanmıştır. Bu eylem devam etmektedir. Bu yıl içinde bir kaç yazarın yeni kitaplarının yayınlanması beklenmektedir. Bu yayın etkinliği elbette ki dernekte çok yünlü etkinliklerin yapıldığını gözler önüne sermektedir. Aslında Yazın Kolu da genç kuşaklara edebiyatı aşılamak ve sevdirmek amacıyla elden geleni yapmaktan geri kalmamaktadır.