Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Blog

Nisan 15, 2010

Gerçek Derneğinde Yayınlanan Dergilerimiz

“Gerçek” kültür sanat ve spor derneği bütün bu yoğun faaliyetler nedeniyle artık bir dernekten öte, adeta bir “kültür enstitüsü”ne dönüşmüştür. Bugün derneğimiz bir enstitü misali günlük etkinlikleri dışında Kosova’ya gelen kültür-sanat dernekleri ve başka heyetleri kabul ederek Kosova hakkında bilgi vermekte, misafirlere ev sahipliği yapmaktadır. Dernekte bu tür etkinlikler giderek yoğunluk kazanmaktadır. Dolayısıyla bu kadar çok faaliyeti halka tanıtmak amacıyla bir derginin çıkarılması için gereksinim duyulmuştur. Ve derneğin 45. yıldönümünde “Gerçek” derneğinin adını taşıyan dergimizin ilk sayısı çıkmaya başlamıştır. Geniş okur kitlesine hitap eden bu dergi daha ilk sayısında halktan yana çok beğenilmiş ve ilgi odağı oluvermiştir. Dergide hem dernekteki faaliyetler hem de edebiyat ve kültür gelişmeleri sergilenmektedir. Aslında dergi hem denekte hem de Kosova’da yaşayan Türk halkının aynası olmuştur. Bugün dernekte yapılan her etkinlik kolaylıkla geniş halk kitlesine yansıtılıyor ve tanıtılıyor. Dolayısıyla dernekte derginin apayrı önemi ve yeri vardır.

Nedir ki dernekte var olan maddi sıkıntılar nedeniyle derginin bazı sayıları gecikmeyle çıkabilmiştir. Derginin ayda bir çıkması planlanmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz sıkıntılar nedeniyle dergi şimdiye kadar ancak yedi sayıda çıkabilmiştir.

Dergi 1. sayi (1) 2.derginin kapagi Gercek Dergi 5,6,7 sayi