Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Blog

Ekim 21, 2015

Sinema Atölyesi ve Görsel Medya Kolu

Sanatın bir dalı olan sinema’nın günümüzde propaganda ve tanıtım amaçlı toplusal projelerde   etki yaratan gücü vardır. Burada  sinema derken  sanatsal filimlerden, belgesellerden tanıtım filimlerine kadar olan örgüden bahsetmekteyiz.  Günümüzde bir ülkenin, milletin veya ideoloj  ve toplumun taınıtımını yapabilecek en önemli alanlardan biri  Sinema ve Görsel Medyadır.    Sinemanın ve dolaysısı ile görselliğin gücünü kullanarak “Gerçek” derneği olarak toplumumuza hizmet vermek için “Sinema ve Görsel Medya” atölyesini 2015 yılında kurduk. Sinema ve Görsel Medya Atölyesi’nin amacına ulaşmak için yapacağı çalışmalar arasında toplumsal bilinci yaratmak ve güçlendirmek için toplumun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini gösterecek belgesel filimler ve bu değerleri farklı metaforlar ile gösterecek sanatsal filimler yapmak olacak. Sözlü tarih belgeselleri yaparak toplumumuza hizmet vermiş şahsiyetleri en genç bireyimizden en yaşlısına dernekte farklı zamanlarda yapılacak sinema gösterimleri ile
hatırlatılacak. Sinema atölyesinde eğitim alacak gençler bu değerleri ve sosyal sorumlulukları kendileri araştırıp topluma sunacak. Atölyenin diğer bir görevi de toplumumuzun yaşadığı  sosyo-kültürel, politik ve ekonomik vakkaları görsel olarak kayda alıp toplumsal bilinci ve direnişi yaratmak olacaktır.
Sinema Atölyesi ve Görsel Medya Kolu Sorumlusu
Berkant CURİ