Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Blog

Aralık 29, 2016

Teşekkürler…

Saygıdeğer Üyelerimiz, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Gençler ve Çok değerli Çocuklarımız,

Dernekler, Sivil Toplum Kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkararak yaşatmayı ve geliştirmeyi amaçlar. Üyeler arası iletişim kurulmasını akrabalık bağlarının yanında, hemşerilik bağlarının güçlenmesini sağlar. Bu bağlamda her zaman yanımızda olan ve emeği geçen tüm kurucularımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Bugüne kadar hayatını kaybeden tüm üyelerimizi de şükranla yad ediyoruz. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. “Güzel şeyler yapmak, şu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek, hayırlı işlere vesile olmak niyetindeyiz.’’ Bu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde devam eden derneğimizin mutlaka eksiklikleri var ve yapılması gereken çok iş var. Yapmak niyetinde olduğumuz projelerin sizlerin katılım ve destekleri ile anlam kazanacağını bilmenizi istiyoruz. Sizlerin aktif katılımı ile derneğimiz işlevini kendisinden beklenen misyonu tam olarak eda etmiş olacaktır. Bu amaçla derneğimizi  omuz omuza vererek, sosyal ve kültürel anlamda eksikliklerimizin giderileceği kaliteli bireyler yetişmesine destek olan bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bizler birbirimizden kopamayız, birbirimizi unutamayız. Acı günümüzde de mutlu günümüzde de hep bir arada olduk ve böylede olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde düzenlenecek olan tüm sosyal faaliyetlerimizin amacı da budur. Bir derneği kurup vücuda getirmek ne kadar büyük bir meziyet ise onu yaşatmak, geliştirmek de büyük bir çalışma ve azim ister. Burada bütün sorumluluğu ve bütün işleri, üyeleri tarafından seçilmiş birkaç kişinin sırıtına yüklemek muhakkak ki büyük bir haksızlık olur. Gönüllü olarak vazife alan tüm arkadaşlarımın, yürüttükleri faaliyetler çerçevesinde sizlerin maddi ve manevi desteklerine mutlak suretle ihtiyaç duyacakları aşikardır. Bu çerçevede 65.yılımızı kutladığımız gala gecemize ve başkanlığımız süresince bizlere destek sunan tüm kurum kuruluş ve özel şirketlere en içten ve samimi şekilde teşekkürlerimizi sunarız.

Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum…