Loading...
Hi, How Can We Help You?
 • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

VİZYON
 • —Kosova’daki Türk kültürü ve sanatının değerlerinin korunmasını sağlayarak bu değerleri yaşatmak ve tanıtmak;
 • —Çağımızın değişen koşullarına daha iyi ayak uydurabilmek açısından daha geniş bir alanda daha etkin bir sivil toplum kuruluşu haline gelmek;
 • — Derneğimizi, toplumumuzun bireylerini yaşam boyu geliştirebilecek imkanlar ve deneyimler yaratan bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürmek.
MİSYON
 • —Toplumumuzun tüm bireylerine hoşgörü göstererek bütünlük sağlamak ve  bu hoşgörünün verdiği güven ortamında kültürümüzü, sanatımızı, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatmak;
 • —Kosova’daki Türk kültürünün zenginliklerini çeşitli etkinliklerle Kosova, Türkiye, Balkanlar ve dünya kamuoyuna tanıtmak;
 • —Birlikte yaşadığımız tüm diğer topluluklarla dostluk ve işbirliğini geliştirmek;
 • —Genç nesillerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal ve ahlaki gelişimine katkı sağlayabilecek, bilgi ve becerilerini artırabilecek etkinlikler düzenleyerek güçlü ve etkili bir yapı oluşturabilmek;
 • —Kosova Türk kültürüne emek vermiş tüm büyüklerimizi hatırlamak, hatırlatmak.

TEMEL İLKELERİMİZ

 • İyi Niyet
 • Dayanışma
 • Yardımlaşma
 • Bireyler arası derin saygı
 • Toplumsal çıkarları göz önünde bulundurma
 • Bilgi ve tecrübe paylaşımı
 • Geçmişe saygı – geleceğe umut