Loading...
Hi, How Can We Help You?
  • 7'den 70'e bir "GERÇEK"(1951-2021)

Tag Archives: Naim Saban

Nisan 10, 2009
Nisan 10, 2009

Yerli yazınımızı sürdürmek amacıyla dernekte bir araya gelen yazar ve ozanlar da başarılı etkinlikler yapmaktadır. Yazın Kolu üyeleri, Kültür ve Sanat dergisi, yazın saatleri, paneller, şiir dinletileri ve başka türlü etkinlikler sürdürmektedirler. Son iki yıldan beri dernek çerçevesinde kitaplar da yayınlanmaya başlanmıştır. Bu eylem devam etmektedir. Bu yıl içinde bir kaç yazarın yeni kitaplarının yayınlanması beklenmektedir. Bu yayın etkinliği elbette ki dernekte çok yünlü etkinliklerin yapıldığını gözler önüne sermektedir. Aslında Yazın Kolu da genç kuşaklara edebiyatı aşılamak ve sevdirmek amacıyla elden geleni yapmaktan geri kalmamaktadır.